torstai 23. toukokuuta 2024

Unesco youth meeting Helsingfors

 

Förra veckan fick vi möjligheten att delta i det årliga möte som anordnades av ASP nätverk skolor och Utbildningsstyrelsen.

Under mötet presenterades ambassadörsguiden (materialet är på finska och kommer inom kort att översättas till engelska och svenska). Vi fick också delta i olika workshops som organiserades av de unga eleverna på plats såsom gruppdiskussioner kring olika värderingar, vi lärde oss också att skapa en podd mm.

Unga Unesco ambassadörer från Danmark presenterade sitt arbete i en video. 

Ambassadörsverksamhet i Danmark

Ambassadörer från hela landet rekryteras och deltar under en två dagars-fortbildning: 

 • den första dagen får de att lära sig mer om Unescos arbete 
 • under andra dagen får eleverna en "retorikutbildning" för att lära sig att tala inför andra och får pröva på olika övningar för att behålla lugnet när de berättar om sitt arbete framför andra människor både i Danmark och utlandet.
 • efter utbildningen är avklarad får de möjlighet att besöka olika skolor både på nationell och internationell nivå. Grekland, Paris, Finland är bara några av de platser de har presenterat sitt arbete.
 • ambassadörer skriver på ett avtal för att fungera som ambassadörer under två år, inför varje uppdrag får de fråga om de vill åka (utomlands, eller de andra skolor som bokar besök).
 • de berättar mer om de olika uppdrag i deras Instagramkonto (länken under bilden).

Instagram ambassadörer Danmark 

De danska ambassadörerna fungerade som "facilitators" i olika värderingsövningar. I mindre grupper skapades affischer om olika teman:
 • sociala media: (How much time do you spend on social media? How do you use social media as a means of communication with your friends?).
 • förebilder: (How do role models contribute to the development of identity among young people?).
 • musik
 • styl: (How do you express yourself as a young person?)

Några av affischer som skapades under dagens diskussionertorstai 2. toukokuuta 2024

Sinnenas trädgård: lågstadiets gård för välmående

 

Välmående, Biologisk mångfald, delaktighet och ansvar... tänk hur många områden kan mötas när skolan fixade en sinnesträdgård!

Agenda 2030, mål 15: handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.


Barn som förstår naturen skyddar den. Vi vill erbjuda barnen möjligheten att fixa en skolträdgård som kan utforskas med alla sinnen och där barnen själva hjälper till att ta hand om.

 

Varje årskurs fick en planteringslåda, jord och växter som kan utforskas med olika sinnen... här ser ni de första bilder från projektet:

Förskolan planterar: alla hjälper till!

Smak... här hoppas vi på många vinbär inom kort


Lyssna... vindspelet lockar!
"Må bra bänken" dekorerades också!maanantai 29. huhtikuuta 2024

Valborgsfestival 2024

 

För andra gången i rad anordnas Valborgsfestivalen med hjälp av eleverna i åk 5. Planeringen startades för några veckor sedan och eleverna i åk 5 valde ut de aktiviteter som skulle erbjudas under dagen. 

Eleverna beslutade följande stationer:

 • Lasertag
 • Limbo + dans
 • Vattenstafett
 • Dragkamp
 • Fotboll 
Vacka affischer skapades också: 
Som tidigare evenemang på lågstadiet, alla elever i skolan turades om att prova på de olika stationerna. 

Eleverna i åk 5 ansvarade för förberedelserna samt ledning av varje aktivitet, det var jätteroligt!
maanantai 15. huhtikuuta 2024

Vi är med i Haru nätverket!

 

Vi fortsätter vårt arbete med trygga lärmiljöer på BSS och har denna gång fantastiska nyheter:  från och med hösten 2024 är lågstadiet med i skolnätverket Haru!
Skolorna som ingår i nätverket erbjuds stöd i arbetet med att skapa en trygg och meningsfull skolvardag med samsyn kring uppdraget, en stärkt gemenskap och välbefinnande. Dessutom med läsning som ett viktigt verktyg. 

Bekanta er gärna med Haru via hemsidan här: Skolnätverket Haru.
keskiviikko 10. huhtikuuta 2024

BSS ambassadörer: vårt första möte

 

Bss ambassadörers första möte

Denna gång samlades vi direkt efter första rasten för att diskutera våra kommande uppgifter och roll som BSS ambassadörer:


Vi startade våra diskussioner i mindre grupper kring de viktiga områden som innefattas av Unesco: fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling:

Ambassadörernas tankar i varje grupp presenteras nedan:Att bli ambassadör är en viktig uppgift.  Grupperna diskuterade vad deras kommande roll kan vara och presenterade det för varandra:

En ambassadör ska (detta gäller även vuxna):

 • Visa gott exempel

 • Uppföra sig bra

 • Respektera alla

 • Kunna samarbeta med alla

 • Presentera vad det innebär att vara ambassadör

 • Hjälpa skolan att utveckla

 • Hjälpa andra

 • Göra projekter

 • Lyssna på varandra

 • Tolerans mot andra

 • En ambassadör måste lyssna på alla

 • Hålla en morgonsamling och berätta vad Unesco är

 • Man ska hjälpa andra elever

 • Man ska ta fram Unesco

En ambassadör ska INTE:

 • Inte mobba

 • Slå inte varandra

 • Inga terrorist attacker

 • Inte bry sig om

 • Man ska inte bara tänka på sig själv

 • Inte bryta mot regler

 • Inte missbehandla någon


Vi kom överens med elever att:
 • rollen som ambassadör pågår under ett år
 • samtliga ambassadörer blir kvar nästa läsår (2024-2025)
 • ambassadörer "skolar in" blivande ambassadörer när deras uppdrag tar slut 
 • man blir av uppdraget om man inte sköter sig (typ om man mobbar andra mm)torstai 28. maaliskuuta 2024

Elever som lärare!

 

"Elever som lärare" har varit länge ett av önskemålen som framfördes i elevenkäter samt under våra elevrådsmöten. Att få välja ämnen som kanske inte ingår i skolans läroplan var några av tankar som dök upp från elevernas sida. Lågstadiets lärarna tyckte också att det verkade spännnande att få eleverna stå bakom förberedelserna inför lektionerna i valfria ämnen, denna gång med de äldre elever (från Åk 4-6) som lärare.

Hela skolan ansats

För att kunna möjliggöra projektet var det viktigt att fixa ett datum som passade alla lärare på lågstadiet så att elever kunde besöka olika klassrum och få undervisas i flera ämnen av "lärare" (som var också elever i skolan).

Efter att datumet var valt var det dags att undersöka vilka elever skulle kunna tänka sig att ställa upp som lärare och de ämnen som skulle undervisas då. 

Denna gång blev det elever från åk 4, åk 5 samt åk 6 som fick anmäla intresse för att undervisa under ett kort pass (ca. 20 minuter):

 • åk 4 Historia, andra världskriget
 • åk 5 Gymnastik, lekar
 • åk 5 Bildkonst, canvas på datorerna
 • åk 5 Gymnastik, fotboll (skolgården)
 • åk 6 Bildkonst, rita
 • åk 6 Bildkonst, pyssel, pappersflygplan
 • åk 6 Matematik, matteprov
 • åk 6 Musik, popmusik
 • åk 6 Musik, musikinstrument och kompositörer 

Utifrån ämnens innehåll var det dags att se över vilka lokaler som var lämpligast för varje pass och schemat för dagen fixades...

Här kommer några bilder från dagen:
Fun fact: Häromdagen publicerades årets tema för firandet av Barnrättsveckan: Barns rätt att lära. Vi på BSS ser"Elever som lärare dagen" som en fanstastisk ingång till kommande tema för Barnrättsvecka 2024, något att spinna vidare nästa termin tillsammans med eleverna:


keskiviikko 20. maaliskuuta 2024

Hållbarhet i vardagen: hållbar utveckling genomsyrar allt!

 

Hållbar utveckling genomsyrar allt

Bss vision bygger på att hållbar utveckling ska genomsyra allt vi gör i skolan. Det kan handla om små och stora saker som oftast tas för givna, som till exempel att lärarna lånar materiel till varandra, att flera sorteringskärl införskaffas till lärarrummet, att delta i olika miljökampanjer med den egna klassen, att arbeta för hållbara relationer och socialt samspel med andra (både inne och utanför klassrummet), det kan också handla om att påminna elever att ta hand om skolans material och miljöer... konkret sagt, att se till att hållbarhet speglar sig i våra handlingar och med vårt exempel guida och fostra elever för en hållbar framtid och livsstil. 


Inventeringar, återbruk och smarta köp ser vi ofta  i skolan när det gäller införskaffandet av material till lektioner samt bild och slöjd. Att ta hand om materialet så att det håller längre är en självklar del av vårt arbete, något vi "bara gör" . Det är viktigt att synliggöra för eleverna hur vi resonerar kring hållbara handlingar och de beslut dessa leder till i skolan.

I detta inlägg vill vi presentera några av de hållbara projekt för vårterminen:

Ekologisk hållbarhetKartongmatchen, en kampanj vars syfte är att öka kunskapen om miljö och hållbarhet hos barn är avklarad! Denna gång var det Åk 6 som deltog; bland uppgifterna som ingick i kampanjen fick eleverna skapa videon för att dela viktiga budskap i sociala media samt vackra affischer med viktig information för miljön och en mer hållbar livsstil. Affischerna placerades runt om i skolan som en påminnelse för oss alla som vistas där. Heja!


 

Eleverna designade också informativa och vackra förpackningar som påminner om bra val och att ta hand om vår planet, viktiga budskap som kan hjälpa oss konsumenter i vardagen:Slöjd med återvinningsmaterial 

En catwalk med tidningskläder! Åk 2 skapade fiffiga klädplagg av tidningspapper, stolta elever visade kreationerna i en catwalk:


Lek och återbruk?

Loose parts och naturmaterial (stenar, pinnar, bark, kottar mm) är för det mesta tillgängliga för alla och på Eftis ser vi till att erbjuda det i vardagen, både till barnens lek och skapande:
Skapande med returmaterial pågår kontinuerligt på Eftis 
Vi förundras över barns kreativitet: att skapa med olika sorts material väcker barnens fantasi och ger upphov till nya idéer och tankar. Att skapa något nytt av gamla saker kan inspirera till nya kombinationer och tolkningar av materialet, inta nya perspektiv och att kunna se nya möjligheter, alla viktiga egenskaper i livet.

Social hållbarhet

Affischer med positiv bekräftande budskapen skapades inför Vändagen av Åk 3:
Snälla handlingar i vardagen var ett av projekt på Eftis där våra snälla ninjor bidrog med mer än 100 goda gärningar under höstterminen 2023. På barnens begäran fortsätter vi även denna termin och kommer att samla 100 snälla handlingar till innan terminen slutar. När vi lyckas, ska det firas enligt barnens önskemål med popcorn ...