keskiviikko 1. joulukuuta 2021

 

Barnrättsveckan 2021, "Jag betyder, Du betyder"


 "Ett av barnens många rättigheter är rättigheten att ha ett namn. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter paragraf sju har barnet rätt till ett eget namn. Inom religionsundervisningen har vi på årskurs tre bekantat oss med olika bibliska personer. Dessa personer har ofta ett namn med en unik betydelse. Inspirerade av detta har även vi alla på årskurs tre velat ta reda på vad våra namn betyder. Vi har även funderat på ifall vi på något sätt kan identifiera oss själva med dessa betydelser samt hurdan inverkan vårt namn har på vår identitet. Därutöver har vi målat bilder på hur vi tolkar våra namns betydelse."

Inför barnrättsveckan funderades även ut en gemensam samsyn i årskurserna hur bearbeta bemötande. I högstadiet och gymnasiet, startades en kampanj om att sprida 100 goda gärningar, under 100 dagar. Dessa gärningar dokumenteras för varje elev i underlag som finns i digital form i classroom.


Målet är att få en välmående uppåtgående spiral, där vi sprider godhet omkring oss och syftet är
att öka välmående hos dig och mig och vår omgivning.

 

Varje elev på högstadiet och gymnasiet, har även möjlighet att införskaffa 2,50 euro till välgörenhet genom att utföra dessa goda gärningar. Bakom donationen finns SkiB, Svenska kulturfonden i Björneborg.

 

På lågstadiet och eftisverksamheten introducerades till följd av tankesmedjan ”BSS Kindness ninjas” för att sprida det goda.Lågstadieelevernas första ninja-uppdrag var att öppna lådan och fixa julgran tillsammans. Dekorationer som barnen skapar själva och vill skänka/låna kommer att finnas med. Åk 1 har startat en hjärt-samling med alla goda gärningar...

100 goda gärningar, under 100 dagar avslutas 2 mars med en sammanställning av summan vi tillsammans på högstadiet och gymnasiet kunnat samla ihop till välgörenhet. En översikt görs redan 14 februari i samband med vändagsfirandet.


För att hjälpa och stödja eleverna att sprida det goda, har även julkalender startat i vissa klasser, där uppdrag/god gärning framförs för var dag, under 24 dagar fram till jul.

 

Vi förväntar oss en gedigen bearbetning av social hållbarhet i skolan till följd av spridandet av det goda omkring oss eftersom, jag, du och vår omgivning har betydelse!