perjantai 29. syyskuuta 2023

Elevdemokrati på agenda!

 

Elevdemokrati på agenda!

En ny termin innebär nya möjligheter för elever att få representera den egna klassen och delta i elevrådsmöten som organiseras varje månad på lågstadiet. Denna gång blev det omröstning i klasserna och veckan därefter hade vi vårt första elevrådsmöte.
Elevrådet hade också en morgonsamling där eleverna berättade lite om deras uppdrag som representanter för de olika klasser. När vi träffas, det är barnens agenda som är fokus!
Vi påminde under morgonsamlingen att vi är en Unesco skola och att vi kommer att öva att få bestämma, vara delaktig och att ta ansvar i skolan och att elevrådet är ett perfekt möjlighet att kunna påverka.


Elevrådsrepresentanter blir våra Unesco ambassadörer i lågstadiet.


maanantai 25. syyskuuta 2023

Reissun ja lukion tavanomaisuuden ainutlaatuisuusOriveden yhteiskoulun ja lukion Unesco-lähettiläitä osallistui Suomen Unesco ASPNet-koulujen Syysseminaariin Helsingissä 7. – 8.9.2023.


Kirjoittanut: Elina Inkeroinen ja Aili Savolainen

 Meille aina toitotetaan sitä tosiasiaa, että me elämme vain kerran.

Meitä painostetaan tekemään sitä tätä ja tuota, mutta samalla pitäisi keskittyä koulunkäyntiin. Lukio-opiskelijana tällaiset ulkoiset paineet tuntuvat olevan ristiriidassa keskenään, ja vaatii aitoa mielenkiintoa lähteä mukaan erilaisiin projekteihin, jotka syövät aikaa luokkahuoneessa opiskelulta. Tästä meillä heräsikin keskustelua reissun päällä.

Asioita, joita erilaisilla reissuilla oppii, ei millään pystyisi oppia koulussa kököttämällä. Tien päällä törmää erilaisiin ihmisiin ympäri Suomen maan, ja joillakin reissuilla on ollut mahdollista tavata myös kansainvälisesti erilaisia ihmisiä! Muiden koulujen oppilailta, opiskelijoilta ja opettajilta on mahdollisuus ammentaa inspiraatiota niin Unescon arvoihin liittyviin asioihin, mutta myös elämään ylipäätäänkin.

Toisten ihmisten tapaaminen ja toisiin tutustuminen on rikkaus ja mielestämme olisi hyvä, jos meille nuorille näytettäisiin enemmän ihmisten erilaisuuksia. Omassa koulussa tuppaa pyörimään vain omien tuttujen kavereiden kanssa, mutta reissujen avulla pääsee tutustumaan eri tavalla myös oman koulunsa opiskelijoihin ja voikin löytää hyviä uusia kavereita myös niistä, joiden kanssa ei muuten olisi aikaisemmin ollut tekemisissä.

Pienet hetket ovat kaikista tärkeimpiä auttamaan jaksamaan muuten jokapäiväistä oravanpyörää. Ehkä lukioajoista jää mieleen juuri ne hetket, kun pääsee reissuille ja tekee huomaamattaan muistoja, jotka siinä vaiheessa tuntuu vain tavanomaisilta. Kenties tällaisia hetkiä on vitsiheitot puistossa leikkimisestä, syvälliset keskustelut hiljenevässä hotellissa, tavallisuudesta poikkeavat keskustelut opettajien kanssa  tai naurupyrskähdykset ravintolassa, kun muut tuntuvat olevan kovin asiallisia.

Hyvät hetket auttavat jaksamaan ja ne näyttävät, että elämä on jaksamisen ja elämisen arvoista.

Unescon reissulla opimme… paljon. Asioista, joista emme tienneet, ja asioista joista luulimme tietävämme.

Oli mielenkiintoista olla keskellä opettajien keskustelua ja kiireistä arkea, tutkailla ympäristöä vähän uudesta näkökulmasta, huomata miten paljon oppilaista opettajat todella välittävät!

Ei sitä aina tiedostakaan, kuinka paljon töitä ja suunnittelua opettajien arkeen kuuluu. Reissun jälkeen on aivan eritavalla katsonut opettajia, jotka puurtavat töitä meidän eteemme… Tuntuu melkein häpeälliseltä, kuinka vähän kiitosta annamme heille tästä.

Kaikin puolin siis opettava reissu - aivan mahtavaa, että pääsimme kokemaan kaiken sen!
maanantai 18. syyskuuta 2023

BSS Världsmedborgare!

 

Demokratifostran och identitet

Vt-22

Under flera tillfällen samlades BSS lärare för att reflektera över vilken sorts utbildning vill vi erbjuda våra elever, tillsammans enades vi om skolans vision. Helhetsidén fungerar som en gemensam drivkraft som är vägledande i arbetet på skolan och inrymmer en vision (vad vi vill uppnå) och en pedagogisk verksamhetsidé (hur vi når visionen). Med läroplanen som utgångspunkt har vi valt att lyfta fram det som vi anser bör känneteckna den pedagogiska verksamheten i BSS för att vi ska kunna uppnå en hög kvalité i elevernas lärande och utveckling.  Vårt arbete ska utgå från Unescos värderingar som blir kärnan i vår utbildning, vi vill fostra: 

Nyfikna, kreativa och trygga världsmedborgare med mångsidiga språkfärdigheter.

Ledord i visionen för BSS är Trygghet, Tradition samt Trivsel och dessa viktiga begrepp ska speglas i skolans vardag. Viktiga områden i skolans vision är: 

  • Demokratifostran och identitet
  • Språk och interaktion
  • Lärmiljöer och undervisning
Hållbar utveckling (ekologisk, social, ekonomisk) ska genomsyra allt vi gör på BSS."Whole school approach" 

Skolan beslutade att delta i Utbildningsstyrelse projekt för demokratifostran. Sjösättningen av projektet med demokrati tog fäste på att Björneborgs svenska samskola är en UNESCO skola. Skolans arbete med visionen som presenterades tidigare i denna blogg sammanställdes i samråd med samtliga lärare några veckor innan projektet startade.

Demokratifostran och identitet #diokskolor #bssvärldsmedborgare

Under höstterminen -22 och vårterminen-23 var Björneborgs svenska samskola en av de nio skolor i Finland som deltog i Utbildningsstyrelsens Pilotprojekt i grundskolor om demokrati- och människorättsfostran.


Projektet fokuserar på att utveckla samhörighet och delaktighet, demokratifärdigheter och att påverka den egna näromgivningen samt de mänskliga rättigheterna i undervisningen och i verksamhetskulturen” (Utbildningstyrelsen 2022).


Under det ovannämnda läsåret arbetade lärarna med olika sorts kollegiala workshops och föreläsningar. Delaktighet som begrepp, forskning och diskussioner inför tvärvetenskapliga projekt blev innehållet av dessa träffar som anordnades var fjärde vecka under HT-22.


Demokratifostran, identitet, meningsfulla lektioner och raster var några av de områden vi i skolan vill utveckla vidare tillsammans. 


Ett sätt att förverkliga skolans vision i projektet blev genom kollegialt arbete och en “whole school approach”.  Ledorden för hela SKIB koncern (där BSS är en del av) blev DELAKTIGHET och olika anpassningar blev aktuella för att kunna starta och introducera en gemensam linje. Samarbetsdagar, föreläsningar, workshops, möten mm.


I samband med rapportering av projektet (tvärvetenskapliga projekt, hållbar utveckling) skrevs det flera handledningar, #diokskolor samt #bssvärldsmedborgare användes i sociala media för att synliggöra vårt arbete.


Lågstadiet organiserade också de så kallade "samarbetsdagar" där olika teman hjälpte oss att synliggöra vår resa:

Här hittar ni information om Rastfestivalen . En handledningsmanual som baserar sig på den finska versionen av en samling av metoder och verktyg, som utarbetats av det danska Barn- och undervisningsministeriet skapades också i samband med projektet. Denna manuals teoretiska inramning beträffande elevdelaktighet är baserad på Delaktighetens stege och vägar till deltagande, som utvecklades av Roger Hart och Harry Shier.

Utbildningsstyrelsen  publicerade rapporten som delades ut till Statsrådet i maj 2023, ni hittar BSS arbete i sidorna 28-32:Vårt arbete uppmärksammades också i SMLF Svenska modersmålslärarföreningen i Finland  
perjantai 8. syyskuuta 2023

Unesco-päivät Helsingissä 7.-8.9.2023

Suomen Unesco- koulut kokoontuivat syyskuun alkupuolella Hakaniemeen Opetushallituksen tiloihin perinteisille syyspäiville. Jorma Kauppinen avasi Unesco-Aspnet verkoston koulutuspäivät ja toi yli sadalle osallistujalle Unesco-toimikunnan terveiset. Unesco-kouluilta toivotaan Unesco-arvojen ja – toiminnan näkyväksi tekemistä sekä yhteistyötä laajasti erilaisten koulujen kanssa. Yhdessä voimme pala palalta rakentaa parempaa, kestävämpää tulevaisuutta. Kouluttautuminen on tärkeä avain tulevaisuuteen. 

Päivien teemana kulttuuriperintökasvatus 

Tämän vuoden päivien otsikkona oli kulttuuriperintökasvatuksella kestävään tulevaisuuteen. Leena Marsio Museovirastosta ja Ira Vihreälehto Kulttuuriperintökasvatuksen seurasta kertoivat aineettomasta kulttuuriperinnöstä ja sen suojelemisesta. On tärkeää muistaa, että aineettoman kulttuuriperinnön suojelu on hyvin erilaista kuin aineellisen kulttuuriperinnön suojelu. He antoivat vinkkejä elävän kulttuuriperinnön pohtimiseen kouluissa sekä esittelivät työkaluja siihen. Tänä vuonna vietetään elävän perinnön juhlavuotta. Elävä perintö nivoutuu agenda2030:n tavoitteisiin, lisää hyvinvointia, taitojen oppimista, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, moninaisuuden tunnistamista, identiteetin vahvistumista, sitoutumista asuinpaikkaan, sukupolven yhteistyötä ja resilienssiä. Erilaisia materiaaleja ja vinkkejä löytyy mm.

Aineeton kulttuuriperintö (aineetonkulttuuriperinto.fi) 

Jussi Tomberg ja Päivi Packalén ohjeistivat opettajat elävän kulttuuriperinnön rastiradalle. Rastiradalla teimme erilaisia tehtäviä pienryhmissä mm. pelasimme Pictionarya menneisyyden esineistä, pelasimme Aliasta ja Kahootia elävästä kulttuuriperinnöstä, teimme Still -kuvia, tutkimme etu- ja sukunimiemme yleisyyttä, kerroimme tarinoita lempipaikoista, kivasta päivästä ja omista taidoistamme, askartelimme kulttuuriperintöhyrrän, arvuuttelimme historiallisia henkilöitä ja keskustelimme kulttuuriperinnöstä hyvin monesta eri näkökulmasta. Rastirata oli innostava, mukaansatempaava ja monipuolinen ja opimme toisistamme uusia puolia. Rastiradan tehtäviä on helppo käyttää vaikkapa yläkoulussa ja lukiossa. 


Nuoret UNESCO-lähettiläät ja saamelaisten kulttuuriperintö 


Oppilaat ja opiskelijat keskustelivat Tiina Sarisalmen ja Mika Jokiahon kanssa UNESCO-lähettilästoiminnasta. Pax-verkoston kouluista oli hyvin nuorten edustusta paikalla: Tampereen normaalikoulun lukiosta oli mukana kuusi opiskelijaa, Kuninkaanhaan yläkoulusta kaksi ja Orivedeltä neljä nuorta. Nuoret esittelivät keskustelujensa tuloksia päivien osallistujille. He toivoivat koulujen Unesco- toimintaan oppijoiden osallisuutta ja kotimaisten ja kansainvälisten koulujen välistä toimintaa ja oppilaiden osallistavaa tekemistä esim. kisoja, teemapäiviä javiikkoja, vierailijoita eri aloilta ja postauksia yhteiselle somekanavalle esim. Instagramiin ja Tiktokiin. 

Anni-Sofia Niittyvuopio, saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja kertoi saamelaisten elävästä kulttuuriperinnöstä ja saamelaisesineiden repatriaatiosta. Esineiden kotiinpaluulla oli todella suuri merkitys saamenkansalle. Esineet kuvastavat yhteyttä esivanhempiin, sukujen ja perheiden historiaan ja kertomattomamia tarinoita, jotka eivät ole päässeet eteenpäin. Saamelainen kulttuuriperintö on vahvasti sidoksissa tarinoihin ja esineisiin. Saamelainen kulttuuriperintö tulisi tuoda osaksi kasvatusta, koska se edistää saamelaisten identiteettien kehittymistä ja laajentaa valtaväestön ymmärrystä Euroopan unionin alueen ainoasta alkuperäiskansasta. Kouluissa tulisi tuoda esiin saamelaisten historiaa ja tietoa monimuotoisesta, elävästä kansasta. Tietoa saamelaisesta kulttuurista löytyy mm. 

 Dihtosis-oppimateriaalit saamelaisuuden käsittelyyn | Nuorten Akatemia 

Alueellista toimintaa 


Opetushallituksen pääjohtaja Minna Kelhä avasi perjantain UNESCO-päivän. Tänä vuonna juhlitaan kansainvälisen Unesco Aspnet- verkoston 70 juhlavuotta ja tänään 8.9. juhlitaan lukutaidon päivää. Opetushallitus toivoo tiivistä yhteistyötä kentän kanssa. Minna kehotti opettajia olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä opetushallitukseen. 

Kuulimme eri alueiden Unesco- verkostojen toiminnasta. Jenni Decandia Orivedeltä ja Mika Jokiaho Vaasasta esittelivät Itämeri- hanketta (Unesco Aspnet Baltic Sea Project). Verkostoon kuuluu 22 koulua Suomesta ja lähes 200 koulua Itämeren alueen maista. Verkostolla on yhteisiä tapaamisia ja opiskelijoita aktivoivaa toimintaa. Verkosto tekee yhteistyötä erilaisten järjestöjen kuten Luontoliiton ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeessa on ollut kotimaisia ja kansainvälisiä tapaamisia ja nuoret ovat päässeet kansainvälisiin tapahtumiin ja leireille. Hankkeen tavoitteena on globaalikansalaisen tietojen ja taitojen vahvistaminen sekä kestävän elämäntavan ja tulevaisuuden rakentaminen. Olennaista on yhteistyön lisääminen Itämeren alueen koulujen kanssa. Unesco-koulut voivat tulla hankkeeseen mukaan ottamalla yhteyttä Jenni Decandiaan sähköpostilla jenni.decandia@orivesi.fi. 

Lisää tietoa löytyy osoitteesta: 

Sari Muhonen esitteli Unesco Uusimaan toimintaa. Lukiossa ja peruskoulussa on ollut globaalikasvatuksen hankkeita ja toimintaa kuten saamelaistietouskoulutusta. Luontoretkellä tutustuttiin ihmisoikeuksiin rastipolulla ja kouluissa on hyödynnetty maailmankansalaisen rastit- materiaalia. Lokakuussa verkosto tutustuu Tallinnaan ja pohtii ihmisoikeuksia. Unesco Uusimaa- verkosto kirjoittaa blogia. 

Unesco norsseissa on käynnissä hanke Future in our Hands. Lukiossa korostuu globaalisti vastuullinen opetus. Norssien UNESCO- materiaalia löytyy osoitteesta UNESCO-koulutoiminta - eNorssi 


Katri Matilainen esitteli Polaris-verkoston toimintaa ja kertoi myös Haapajärven lukion hankkeesta Kisaillen kohti kestävää tulevaisuutta. Kisoja pidettiin läpi lukuvuoden ja ne osoitettiin YK:n eri teemapäiville. Esimerkiksi ensimmäisessä kisassa piirrettiin asfalttiin mantereet ja niiden päälle heitettiin hyttysverkkoa ja hernepussia sekä pohdittiin Agenda2030:n tavoitetta kolme. Toukokuussa oli Unesco Race- päivä ympäri Haapajärven keskustaa, jossa oli mukana eri yhteistyötahoja kuten seurakunta, Martat ja MLL.  

Jussi Tomberg ja Päivi Packalén esittelivät Toivon agenda 2030- tapahtumaa. Tapahtuma oli virtuaalisesti ympäri Suomea ja tämä tapahtuma toteutettiin moniammatillisen yhteistyöverkoston tukemana. Lapset ja nuoret osallistuivat toiminnan suunnitteluun. Sivistyksen supervoima- sivusto toimi tapahtuman kanavana. Sivuston ohjelmakorteista pystyy helposti valitsemaan omalle koululle sopivia toimintoja. https://supervoimia.fi 


Laura Penninkilampi esitteli PAX-verkoston toimintaa. Verkoston tavoitteena on jakaa hyviä ideoita ja käytänteitä. Tänä vuonna tapaamisia on Raumalla ja Porissa opettajien ja nuorten kanssa. Laura toivotti kaikki tervetulleeksi Porin kansainvälisyyspäiville edistämään oman alueen verkostotoimintaa. 

Vuokko Saastamoinen esitteli Jyväskylän alueen Unesco-toimintaa. Hän esitteli Tulevaisuuden polku- hanketta ja sen näyttelyä Monikulttuurikeskus Gloriassa. Vuokko toivotti kaikki tervetulleeksi Jyväskylän yliopiston seminaarinmäelle, suojeltuun, valtakunnallisesti merkittävästi rakennettuun kulttuuriympäristöön, jossa on mm. Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. 


Uusia materiaaleja sekä erätaukokeskusteluja 


Tiina Aikoma esitteli OPH:n päättynyttä peruskoulujen pilottihanketta demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta, jossa oli mukana peruskouluja eri puolilta Suomea. Hankkeessa tuotettiin malleja koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen sekä tehtiin Hyviä toimintatapoja osallistumisen toteuttamiseen peruskoulussa- julkaisu, jossa kuvattiin hankkeessa olleiden koulujen demokratiakasvatuksen käytänteitä, ideoita ja myös kompastuskiviä. Hankkeessa oli mukana viisi yliopistojen opettajankoulutuslaitosta sekä erilaisia järjestöjä mm. Sitra. Tiina esitteli opetushallituksen demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus- sivustoa sekä viime vuonna valmistunutta uutta materiaalia Lapsen oikeudet -sivustolta. Tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoa omista oikeuksistaan. 

Tuumasta toimeen! – Malleja koulujen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen | Opetushallitus (oph.fi) 
Unescon maakoordinaattori Jaakko Lindfors esitteli Unesco ASPnet – verkoston kansallista raportointia ja lukuvuosisuunnittelua. Toiminta kouluissa on ollut monipuolista ja aktiivista. Jaakko raportoi tuloksista Pariisin UNESCO:lle. 


Iltapäivällä pohdittiin pienemmissä ryhmissä kulttuuriperintökasvatusta erätaukomenetelmän avulla. Keskustelu itselle tärkeistä kulttuuriperinteisiä oli antoisaa. Tarinat herättivät myönteisiä tunteita ja saivat keskittymään hetkeen. Jokainen tuli kuulluksi ja nähdyksi. Nuorten näkemykset kulttuuriperinteestä liittyivät enemmän alakulttuureihin, globalisaatioon ja someen, opettajat muistelivat enemmän alueellista ja paikallista kulttuuria. Erätaukomenetelmä olisi hedelmällinen eri asteiden opetuksessa, vaikkakin se vaatii aikaa. 

Koulutuspäivä päättyi Unesco- toimikunnan puheenjohtajan ja Helsingin yliopiston professorin Teivo Teivaisen terveisiin. Hän pohti uskonnonvapautta, rauhankasvatusta ja kulttuuriperintöä opetuksessa ja yhteiskunnassa. Unesco- teemojen alle mahtuu monenlaisia aatteellisia, poliittisia ja filosofisia näkökulmista. Rauhankasvatuksen perusajatuksena on, että sodat syttyvät ihmisten mielissä ja rauhaa rakennetaan ihmismielissä. Unesco- teemoja voisi pohtia koulussa monesta näkökulmista esimerkiksi jokaisen oikeuksia voisi pohtia koulussa kulttuuriperinnön, lakitiedon, maanomistajan ja oikeusajattelun näkökulmista.  

Kaksipäiväiset syyspäivät antoivat varmasti jokaiselle osallistujalle rutkasti uusia ideoita ja uskoa yhteisen kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Tampereen yliopiston normaalikoulu 

Minna Törrönen ja Tiina Aikoma