torstai 28. maaliskuuta 2024

Elever som lärare!

 

"Elever som lärare" har varit länge ett av önskemålen som framfördes i elevenkäter samt under våra elevrådsmöten. Att få välja ämnen som kanske inte ingår i skolans läroplan var några av tankar som dök upp från elevernas sida. Lågstadiets lärarna tyckte också att det verkade spännnande att få eleverna stå bakom förberedelserna inför lektionerna i valfria ämnen, denna gång med de äldre elever (från Åk 4-6) som lärare.

Hela skolan ansats

För att kunna möjliggöra projektet var det viktigt att fixa ett datum som passade alla lärare på lågstadiet så att elever kunde besöka olika klassrum och få undervisas i flera ämnen av "lärare" (som var också elever i skolan).

Efter att datumet var valt var det dags att undersöka vilka elever skulle kunna tänka sig att ställa upp som lärare och de ämnen som skulle undervisas då. 

Denna gång blev det elever från åk 4, åk 5 samt åk 6 som fick anmäla intresse för att undervisa under ett kort pass (ca. 20 minuter):

  • åk 4 Historia, andra världskriget
  • åk 5 Gymnastik, lekar
  • åk 5 Bildkonst, canvas på datorerna
  • åk 5 Gymnastik, fotboll (skolgården)
  • åk 6 Bildkonst, rita
  • åk 6 Bildkonst, pyssel, pappersflygplan
  • åk 6 Matematik, matteprov
  • åk 6 Musik, popmusik
  • åk 6 Musik, musikinstrument och kompositörer 

Utifrån ämnens innehåll var det dags att se över vilka lokaler som var lämpligast för varje pass och schemat för dagen fixades...

Här kommer några bilder från dagen:
Fun fact: Häromdagen publicerades årets tema för firandet av Barnrättsveckan: Barns rätt att lära. Vi på BSS ser"Elever som lärare dagen" som en fanstastisk ingång till kommande tema för Barnrättsvecka 2024, något att spinna vidare nästa termin tillsammans med eleverna:


keskiviikko 20. maaliskuuta 2024

Hållbarhet i vardagen: hållbar utveckling genomsyrar allt!

 

Hållbar utveckling genomsyrar allt

Bss vision bygger på att hållbar utveckling ska genomsyra allt vi gör i skolan. Det kan handla om små och stora saker som oftast tas för givna, som till exempel att lärarna lånar materiel till varandra, att flera sorteringskärl införskaffas till lärarrummet, att delta i olika miljökampanjer med den egna klassen, att arbeta för hållbara relationer och socialt samspel med andra (både inne och utanför klassrummet), det kan också handla om att påminna elever att ta hand om skolans material och miljöer... konkret sagt, att se till att hållbarhet speglar sig i våra handlingar och med vårt exempel guida och fostra elever för en hållbar framtid och livsstil. 


Inventeringar, återbruk och smarta köp ser vi ofta  i skolan när det gäller införskaffandet av material till lektioner samt bild och slöjd. Att ta hand om materialet så att det håller längre är en självklar del av vårt arbete, något vi "bara gör" . Det är viktigt att synliggöra för eleverna hur vi resonerar kring hållbara handlingar och de beslut dessa leder till i skolan.

I detta inlägg vill vi presentera några av de hållbara projekt för vårterminen:

Ekologisk hållbarhetKartongmatchen, en kampanj vars syfte är att öka kunskapen om miljö och hållbarhet hos barn är avklarad! Denna gång var det Åk 6 som deltog; bland uppgifterna som ingick i kampanjen fick eleverna skapa videon för att dela viktiga budskap i sociala media samt vackra affischer med viktig information för miljön och en mer hållbar livsstil. Affischerna placerades runt om i skolan som en påminnelse för oss alla som vistas där. Heja!


 

Eleverna designade också informativa och vackra förpackningar som påminner om bra val och att ta hand om vår planet, viktiga budskap som kan hjälpa oss konsumenter i vardagen:Slöjd med återvinningsmaterial 

En catwalk med tidningskläder! Åk 2 skapade fiffiga klädplagg av tidningspapper, stolta elever visade kreationerna i en catwalk:


Lek och återbruk?

Loose parts och naturmaterial (stenar, pinnar, bark, kottar mm) är för det mesta tillgängliga för alla och på Eftis ser vi till att erbjuda det i vardagen, både till barnens lek och skapande:
Skapande med returmaterial pågår kontinuerligt på Eftis 
Vi förundras över barns kreativitet: att skapa med olika sorts material väcker barnens fantasi och ger upphov till nya idéer och tankar. Att skapa något nytt av gamla saker kan inspirera till nya kombinationer och tolkningar av materialet, inta nya perspektiv och att kunna se nya möjligheter, alla viktiga egenskaper i livet.

Social hållbarhet

Affischer med positiv bekräftande budskapen skapades inför Vändagen av Åk 3:
Snälla handlingar i vardagen var ett av projekt på Eftis där våra snälla ninjor bidrog med mer än 100 goda gärningar under höstterminen 2023. På barnens begäran fortsätter vi även denna termin och kommer att samla 100 snälla handlingar till innan terminen slutar. När vi lyckas, ska det firas enligt barnens önskemål med popcorn ...
keskiviikko 13. maaliskuuta 2024

Bra jobbat BSS ambassadörer!

 

Första träffen för Unesco ambassadörer i lågstadiet ägde rum igår. I detta inlägg vill vi synliggöra arbetet som våra ambassadörer bidrog med under dagen:


Vi startade dagen med att fixa goodie-bags till våra gäster...
Bordet för registrering blev fixat också... Vackra "ambassadör pins" fick vi också, en present från eleverna i Orivesi:


Ambassadörsträffen startade med frukost i Kauppis matsal, energi för dagen behövs!Spännande möten och diskussioner där våra ambassadörer deltog engagerat. Mellanmål innan avfärd fixades också med hjälp av våra BSS ambassadörer.