tiistai 18. tammikuuta 2022

 

Sundsvall 6.12 → 10.12

 

På hösten 2020 inleddes ett ERASMUS samarbete mellan Björneborgs svenska samskola och Klara Teoretiska Gymnasium i Sundsvall. Vår klass, klass 3G, hade äran att delta i samarbetet med en grupp av elever från skolan i Sundsvall och den 6.12.2021 hade vi äntligen möjligheten att resa till Sverige.

 

I Sverige hade vi som uppgift att presentera vår stads,  Björneborgs historia, nutid och framtida planer samt planer angående agenda 2030. Klara Gymnasiets elever presenterade liknande saker om Sundsvall och till slut diskuterade vi om vad städerna hade gemensamt, lika och olika. 

 

Måndagen den 6.12.2021 reste vi från Björneborg till Åbo för att åka med nattbåten över till Stockholm. Med tåg åkte vi till Sundsvall. Först gick vi till skolan för att träffa eleverna och lärarna som vi hade träffat via google meet. Senare på tisdagskvällen träffade vi igen med gruppen och vi åkte för att bowla och spela laserdome. Genom mötet lärde vi att känna eleverna i Klaragymnasiet. Under de nästa dagarna fick vi lära om staden Sundsvall och dess historia genom en stadsvandring. 

 

 

Agenda 2030

 I toppmötet som ordnades 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och mål som sätts upp för hållbar utveckling, som kommer att styra det kommande arbetet som görs för hållbar utveckling i framtiden, 2016-2030. Handlingsplanen kallas för Agenda 2030. Dess syfte och mål är att avlägsna extrem fattigdom i världen och skydda välfärden på ett sätt som är hållbart med tanke på miljön. 

 

Programmet innehåller sammanlagt 17 olika mål gällande hållbar utveckling. Avsikten är att målen skall uppnås före år 2030. Finland har åtagit sig, att uppnå dessa mål, både inom nationellt och internationellt samarbete. Finlands utvecklingssamarbete stöder Finlands åtagande. 

 

Agenda 2030 syns också i Finland och Björneborg. Läroplikten förlängdes till 18 år. Dessutom får de nya studeranden i gymnasiet och yrkesskolorna från och med 2021 få gratis böcker och datorer från skolan. Båda av dessa åtgärder förbättrar ungas utbildningsnivå och därmed deras möjligheter att i framtiden bli sysselsätta.

 Elever i 3G