maanantai 18. joulukuuta 2023

Höstterminen 2023 på BSS

 

"Tiden går fort när en har roligt" brukar man säga och det är dags för oss på BSS att sammanställa de olika aktiviteter och projekt vi har haft under höstterminen 2023:


Augusti 

Olikhet är en rikedom: Skolfreden markerade läsårets startpunkt. På lågstadiet ritades blommor som representerade varje elev. Blommorna finns i skolans entré och välkomnar oss varje dag! 


Precis som varje elev, är var och en av dessa blommor unik, vi vill synliggöra att alla är lika värdefulla, vackra och viktiga!


Social hållbarhet

Den sociala dimensionen av hållbarhet är av stor vikt, på BSS arbetar vi dagligen för att få det bra tillsammans i varje klassrum. 

Vi har bland annat arbetat med projektet Kindness Ninjas som startades med åk 1 och 2 med syfte att uppfostra världsmedborgare som tar hand om varandra och hjälper naturen och vår planet. 

Här ser ni några bilder av våra Snälla Ninjor från de senaste tre åren:

September

Hem och skola dagen firades med medborgarfärdigheter: en aktivitetsbana där vi övade på viktiga färdigheter, tillsammans!  Banan inspirerades av Hem och Skolas material eleverna från åk 5 ansvarade för dagen och ledde alla stationer:

 • Peppningsfraser till elever, lärare och skolan skapades till skolans entrén
 • 112- Kahoot skapade av eleverna från åk 5. 
 • Nät etikett
 • Första hjälpen-träning, där vi övade att sätta bandage, mitella, plåster och tränade sidoläge


Elevrådet lågstadiet

Under en morgonsamlingen påminde eleverna att vi är en Unesco skola och att vi kommer att fortsätta med öva att få bestämma, vara delaktig och att ta ansvar i skolan och att elevrådet är ett perfekt möjlighet att kunna påverka.

Elevråds deltagarna valdes i varje klass och vi träffades varje månad. Elevernas synpunkter samlades också in i en digitalenkät i slutet  av terminen.

                                                        

Bland elevernas önskemål fanns det att ha en maskerad, att fira Halloween (som vi firade med en Halloweenfestival

Eleverna önskade också att ha en -ARE dag (som firades för några dagar sen).Oktober

Trygga raster


Arbetet med social hållbarhet fortsätter, även på skolgården. Skolans trygghetsteamet har (tillsammans med lärare) utvecklat fram olika rutiner och strukturer för trygga raster där alla har det bra, varje dag! Vi har också funderat mycket på rasterna och rutiner kring dessa. Rastreglerna har också uppdaterats. Rastturer för de olika aktiviteter som vår gård erbjuder har tilldelats så att varje klass har samma möjligheter att uttnytja dessa.

Tillsammans har vi också strukturerat ansvarsområden så att de vuxna som är på gården tar hand om gårdens olika områden och är nära och synliga för eleverna:
I år hade vi fokus på det förebyggande arbete för elevernas välmående och bestämde vi oss för att sprida KiVa programmets upplägg över samtliga klasser i lågstadiet (istället av de två som rekommenderas av programmet) och erbjuda "KiVa lektioner" som ett återkommande ämne i lågstadiets undervisning.Vi vill gärna veta om någon känner sig ledsen, otrygg eller behöver hjälp på något sätt. Ifall eleverna behöver nå oss vuxna (och inte vågar göra det ansikte mot ansikte) kan man berätta det (skriftligt eller med hjälp av en teckning) via "KiVa lådan". Trygghetsteamet introducerade "KiVa lådan" under en morgonsamling och vi har fått några post som hanteras direkt!

Halloweenfestivalen firades med maskerad som åk 6 ansvarade för:


FN dagen firades med självporträtt som skapades tillsammans med vänklasserna:
November

Barnens rätt till välmående var temat för årets firande av barnkonventionen. 

Denna gång erbjöd vi aktiviteter från hälsans tre dimensioner: fysiskt, psykiskt och socialt välmående med  yoga...


Vänklass-aktiviteter kring barnkonventionen utformades också under veckan...


Spabehandlingar och mys hade vi också!


Högstadiet


Åk 7 bearbetade barnkonventionen under veckan och skapade alster till följd av frågan: 

Hur skulle ni vilja att framtiden ser ut i er skola, på er hemort eller på jorden, till exempel om tio eller tjugo år? Vilka saker skulle ha förändrats från idag så att ni skulle få må bra? December

Scenen är din är lågstadiets fleråriga tradition, ett evenemang där eleverna står i centrum och får uppträda tillsammans eller på egen hand och presentera det de är bäst på. 

 I år blev det rekordmånga elever som anmälde sig till evenemanget!


Deltagarna fick också en medalj: BSS stjärnor!


Högstadiets självständighetsfest


Högstadiet uppmärksammade dagen med musik och fina tal:


SKA -Systematiskt KvalitetsArbete på BSS

Terminens olika mål utvärderades under det senaste lärarmöte. Vi kan konstatera att vi har arbetat mångsidigt under HT-23. Det anses också positivt för lärarna att kunna följa upp de uppsätta målen kontinuerligt och på så sätt synliggöra arbetet.

Enligt utvärderingskommentarerna i mötets padlet är lärarna nöjda med:

 • Tydlighet som skapar struktur i arbetet.
 • Demokrati: att låta eleverna påverka och känna sig delaktiga. Demokrati i klassen lyfts med fokus på att eleverna fått påverka och träna på att fatta gemensamma beslut samt ta ansvar över dessa.
 • Demokratiska handlingar har lärarna lyckats med att "ta in i undervisningen".
 • Elevrådet fungerar fint enligt lärarna och eleverna är motiverade, intresserade och vill vara med.
 • Vi har lyckats med att skapa trevliga, trygga och inspirerande miljöer i våra tillfälliga lokaler (under skolans renoveringsarbeten).
 • KiVa-skola lektionerna och årsklockan som vi skapade till det fungerar bra. Tillgänglighet av digital materialet behöver underlättas enligt utvärderingen.
 • Hitta bättre rutiner för klassrådet nämns också i utvärderingen och är ett område som kan utvecklas ännu mer enligt lärarna.

Tänk vad tiden går fort och så mycket vi gjort! 

tiistai 12. joulukuuta 2023

Varalan opiskelijat lasten oikeuksien viikolla 2023

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettavuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11.2023, josta jatkuu lapsen oikeuksien viikko.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietettiin tänä vuonna 20.–26.11.2023 teemalla: Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Viikon tarkoitus on herättää keskustelua lasten oikeuksien toteutumisesta ja niiden edistämisestä, eli viikolla ollaan tärkeän aiheen äärellä.

Varalan Urheiluopiston syksyllä aloittaneet opiskelijat ovat olleet tänäkin vuonna tärkeässä roolissa lasten oikeuksien viikolla. Koska lapsella on oikeus hyvinvointiin, Varalan opiskelijoilla on tapana käydä liikuttamassa lapsia Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen toimipisteissä. Tänä vuonna vierailimme Itä-Tampereella Annalan, Metsäniityn, Etelä-Hervannan, Pallopuiston ja Maijalanpuiston päiväkodeissa. Opiskelijat toimivat viidessä pienryhmässä ja jokaisella päiväkodilla oli yksi ryhmä liikuttamassa lapsia sekä ulko- että sisäliikunta aktiviteeteissa koko viikon ajan. Teemojamme lapsille olivat monipuoliset ulkoleikit, retkeily sekä musiikkiliikunta.


Tunnelmaa päiväkodeilta

Opiskelijamme suorittivat tapahtumassa myös näyttöjä, eli opintosuorituksia. Liikuntatapahtuman tutkinnon osassa näyttäjinä ja viikon järjestäjinä toimivat allekirjoittanut, eli Kiia sekä Aino ja Santeri. Me huolehdimme etukäteisjärjestelyistä ja kävimme viikon aikana seuraamassa ryhmien toimintaa päiväkodeilla. Viikolla huomattiin erityisesti se, että lapsille on tärkeää erilaiset ympäristön virikkeet. Yhden ryhmän leikkinä oli kuvasuunnistusta lähimaastossa, josta lapset erityisesti nauttivat, koska erilaiset värit ja hahmot herättävät etenkin pienempien lasten mielenkiinnon. Kuvia oli piilotettu kivien ja puiden taakse ja lapsista huomasi innostuksen joka kerta kun kuvia löytyi. On siis tärkeää, että lapsille saadaan erilaisia aistivirikkeitä ja jonkinlaista tarina liikkumisen taakse. Esimerkiksi retkelle lähtiessä voi bongata eläimiä, tai etsiä piilotettuja piirrettyjä hahmoja metsästä. Näin kaikilla säilyy toiminnassa mielekkyys ja liikunnan avulla voi myös oppia.

Vaikka osalle Varalan opiskelijoista lasten ohjaaminen oli aivan uutta ja menimme jopa epämukavuus alueelle, onnistui viikko silti jokaisen ryhmän kohdalla erittäin hyvin. Oli keksitty paljon erilaisia leikkejä ja touhuamista, joilla pidettiin lasten mielenkiintoa yllä, lisättiin liikettä ja kohdattiin. Kohtaamisen ei tarvitse olla sen erikoisempaa kuin pallon potkiminen ulkona, eläinhippa, matkimisleikki, pulkan veto tai ihan syliin ottaminen. Tärkeintä on, että lapset saavat kokea iloa ja nauttia aidosti tekemisestä. Lapset olivat sen ikäisiä, että ne kiintyvät nopeasti uusiin aikuisiin ja se huomattiin, että lapset tykkäsivät ohjaajista. On siis myös tärkeää, että aikuisesta tulee turvallinen ja hyvä kokemus. Kaikille lasten ohjaaminen ei ole luontevaa, eikä sen tarvitsekaan olla. Ideana olikin se, että Varalan opiskelijat kehittyvät myös itse ohjaajina ja heille kertyy uusia kokemuksia erilaisten ja eri ikäisten ihmisten kautta.


Jokainen lapsi ansaitsee turvallisen aikuisen rinnalleen, sekä mahdollisuuden tehdä asioita, jotka tukevat lapsen hyvinvointia. Olemme iloisia siitä, että saimme luotua positiivisen kokemuksen lapsille, sekä meille opiskelijoille lasten oikeuksien viikosta. Varmaa on, että jatkossakin tapahtuma tullaan järjestämään ja seuraavan vuoden opiskelijat saavat uuden näkökulman sekä vinkkejä lasten ohjaamiseen.


Kirjoittanut: Kiia Carrassi, liikunnanohjauksen perustutkinto LPT 38, Varalan Urheiluopisto


maanantai 11. joulukuuta 2023

Mångfald och representation

 

Vi är alla olika, unika och lika värdefulla!

"Hudfärg" Vad är det? Angélica Dass fotoutställning är en bra tankeställare och kan användas som grund till olika diskussioner tillsammans med elever. Att "vara lika" kan tolkas som ett sätt att känna tillhörighet till en grupp, samtidigt som det lätt kan utesluta andra.Vithetsnormen speglas omedvetet i samhället, kultur och media. I skolan kan vi påverka, genom att öppna upp för olika föreställningar som kan misgynna andra såsom etnicitet och kultur för att nämna några. 

Vardagen erbjuder flera tillfällen att diskutera viktiga saker. Det är då som vi kan lyfta fram olika tankar och värderingar, det är också viktigt att våra pedagogiska miljöer och arbetssätt erbjuder möjligheten att arbeta interkulturellt och öppna upp för gemensamma reflektioner...


Vårt val av material spelar roll. Här visar vi färgpennor i olika nyanser av hudfärger som kan kombineras med varandra och alltid tillgängliga för elevers skapande. Mångfald och variation som en ny norm kanske?

Vi fick tag på bebisdockor som representerar olika etniciteter... det är också viktigt att känna sig "speglad" och representerad.
Bebisarna flyttade in till Eftis, ett rum där olika klasser vistas ibland. Bebisarna fick kläder och  blev bjudna direkt på olika lekar!


sunnuntai 10. joulukuuta 2023

Mites tulevaisuudessa? Terveisiä kansainvälisyyspäiviltä!


 Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kansainvälisyyspäivät järjestettiin tänä vuonna Porin Yyterissä. Lokakuun alun kuulaat päivät antoivat kv-asioista kiinnostuneille henkeäsalpaavan kauniit puitteet kokoontumiselle dyynien ja merimaiseman äärellä.


Porin Kuninkaanhaan koulun unescotiimiläiset ja oppilaat olivat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä kaksipäiväistä tapahtumaa yhdessä opetushallituksen ja porilaisten sivitystoimen asiantuntijoiden kanssa. Ennen varsinaisen ohjelman alkua oppilaat osallistuivat yhdessä Meri-Porin yläkoululaisten kanssa erätaukomenetelmällä järjestettyyn keskusteluun tulevaisuudesta. Keskustelun jälkeen oppilaat olivat vastaanottamassa kv-päiville tulijoita ja esittelivät unescokoulujen ja PAX-verkoston toimintaa omalla infopisteellään. Oppilaat selvisivät tehtävistään erinomaisesti, ja unescokoulutoiminnan esittely sujui niin suomeksi kuin englanniksikin erittäin asiantuntevasti.


Avajaispuhevuorojen jälkeen kuulimme kestävän hyvinvoinnin asiantutijan Arto O. Salosen inspiroivan ja ajatuksia herättävän puheenvuoron tulevaisuudesta ja yhteiskunnallisesta murroksesta. Puheenvuorossa pohdittiin esimerkiksi sitä, mitä asioita vaaditaan että ihminen voi kokea elävänsä hyvää, arvokasta elämää. Nyt ja tulevaisuudessa meidän täytyisi luoda merkityksellisiä suhteita muihin ihmisiin ja ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan kestävin keinoin, ei jatkuvasti lisää kuluttaen tai tuottaen. Luonnonvarojen sekä fyysisten ja psyykkisten resurssien ehtymisen lisäksi meitä uhkaa päätyminen “tyhjykäksi” - ihmiseksi, joka on ilman mielekkäitä vuorovaikutussuhteita ja kokemusta omasta osallisuudesta ja vaikutusmahdollisuuksista jää tyhjäksi sisältä.


Ensimmäinen päivä jatkui erilaisissa työpajoissa. Tarjolla oli esimerkiksi kansainvälistymiseen ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä infotilaisuuksia kuin myös rauhankasvatukseen, demokratiakasvatukseen ja kielitietoiseen opetukseen paneutuvia keskustelupajoja. Myös unesco-koulujen opettajien verkostoitumiselle oli varattu oma hetkensä, ja me PAX-koulujen opettajat löysimmekin itsemme vilkkaasta keskustelusta ja toimintamme esittelystä uusille jäsenillemme.


Päivän virallisen ohjelman päätti paneelikeskustelu, jossa oli mukana porilaisia maahanmuuttajahuoltajia ja -oppilaita eri puolilta maailmaa. He kertoivat värikkäitä kokemuksiaan suomalaisen koulujärjestelmän yhtäläisyyksistä ja eroavuuksista lähtömaidensa koulujärjestelmiin verraten. Huomiota herättivät suomalaisen koulun työrauhaongelmat, matemaattisten aineiden opetuksen vähäisempi määrä sekä tuttavallisuus oppilaiden ja opettajien välillä. Välittömyyttä ja avoimuutta sekä rennompaa opiskelutyyliä ja opettamistapaa pidettiin kuitenkin myös vahvuutena. Huoltajat muistuttivat myös, kuinka tärkeää maahanmuuttajille on avata tarkemmin suomalaista (koulu)kulttuuria ja toimintatapoja: Mitä tarkoittaa, että luokka menee metsäretkelle? Millaiset vaatteet ja varusteet liikuntatunneilla kuuluu olla? Voivatko vanhemmat mennä kouluun tapaamaan opettajaa milloin vain? Kuuluuko opettajille ostaa lahjoja? Toisaalta kuulimme anekdootin myös maahanmuuttajataustaisesta luokanopettajasta, joka oli ohjeistanut lapsia ottamaan kypärät mukaan myös hiihtoretkelle ja ihmetellyt lasten epäileviä katseita: käytetäänhän niitä kerran pyöräillessä ja luistellessakin, niin tottahan toki kypärä kuuluu päähän hiihdettäessä myös!

Kansainvälisyyspäivien ohjelma jatkui torstaina monipuolisten ja -äänisten työpajojen, asiantuntijapuheenvuorojen sekä kouluarjesta ponnistavien esitelmien muodossa. Kuninkaanhaan koulun nuoret olivat mukana Porin kaupungin opettajien toteuttamassa työpajassa, jossa esiteltiin toiminnallista ihmisoikeuskasvatusta. Aamupäivän työpajoissa tutustuttiin lisäksi muun muassa nuorten tulevaisuustaitojen kehittämiseen ja tulevaisuuden tutkimiseen, kaksikielisen opetuksen toteuttamiseen sekä maahanmuuttajien kokemuksiin arjesta Suomessa. 


Samat teemat - nuoret, monikulttuurisuus ja tulevaisuus - olivat läsnä myös päivän seminaariesityksissä. Helsingin Diakonissalaitoksen yleishyödyllisen toiminnan johtaja Maija Hyle toi omassa puheenvuorossaan “Toisenlaisia ääniä tulevaisuuskeskusteluun” esiin säätiön toteuttamaa laajaa tulevaisuustyötä sellaisten ryhmien parissa, joiden ääni jää yhteiskunnallisessa keskustelussa usein kuulumattomiin. Taustalla oli havainto siitä, että jo kieli ja käsitteet, joita tulevaisuudesta puhuttaessa käytetään, saattaa sulkea ulkopuolelle. Moniääninen tulevaisuuskeskustelu on tärkeää myös siksi, ettemme anna ennakkoluulojen tai oletusten ottaa valtaa - esimerkiksi hyvin haastavissa tilanteissa eläviltä nuorilta löytyi Diakonissalaitoksen työpajoissa paljon uskoa parempaan tulevaisuuteen.


Kaksi monikielistä opettajaa jakoivat yleisölle omat tarinansa siitä, miten he ovat päätyneet asumaan Suomeen ja Poriin sekä kertoivat, millaisia kulttuurien kohtaamisia he ovat kokeneet ja miltä  suomalainen koulujärjestelmä näyttää toisin silmin katsottuna. Lämminhenkiset puheenvuorot herättivät paljon kysymyksiä yleisössä. 


Kansainvälisyyspäivien päätteeksi nuoret toivat kuulijoille terveisiä aiemmin pidetyistä Erätauko-keskusteluista. Nuoret odottivat tulevaisuudelta uusia kokemuksia ja mahdollisuuksiä itsensä toteuttamiseen. Heistä löytyi myös luottamusta siihen, että globaaleihin ongelmiin löydetään ratkaisuja. Toisaalta nuorten tulevaisuuskuvia varjostivat huolet erityisesti turvallisuudesta, nuorten mielenterveydestä sekä omasta pärjäämisestä. Erityisesti väkivallasta ja turvattomuuden lisääntymisestä keskusteltiin paljon. Tässä sosiaalisen median rooli nähtiin merkittävänä - pelkona oli, että some normalisoi väkivaltaa. Nuoret kokivat voivansa vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja omaan tulevaisuuteensa. He korostivat myös aikuisten roolia nuorten kuuntelijoina ja keskustelijoina. Yhteenvetona voidaan todeta, että nuoret toivoivat tulevaisuudelta hyvän elämän peruspalikoita, mutta 

kantavat huolta monista heidän elämäänsä liittyvistä ilmiöistä. He toivovat, että aikuiset ottaisivat nuorten elämän asiat vakavasti.


Erätauko-keskusteluihin osallistuneet nuoret kävivät valtavan taitavasti rakentavaa keskustelua. Erätauko-keskustelu oli monelle mielenkiintoinen kokemus ja tarjosi uusia näkökulmia paitsi tulevaisuuteen, myös oman arjen ilmiöihin. Useat toivoivat tilaa luottamukselliselle, kiireettömälle keskustelulle myös kouluarkeen. 


No, mites tulevaisuudessa?


torstai 7. joulukuuta 2023

Delaktighet och inflytande: Scenen är din!

Barn har rätt till delaktighet enligt artikel 12 i Barnkonventionen

För att vara delaktig krävs att barnet får komma till tals och bli lyssnad på men även att barnet får relevant information och får inflytande utifrån sin ålder och mognad. Barn som ges möjlighet att vara delaktiga blir också mer motiverade och bidrar till att barnet ses som en kompetent individ.

Roger Harts modell (1992) är den internationellt mest inflytelserika modellen för att förstå barns delaktighet. Enligt modellen kan barns delaktighet ske på olika nivåer och barnets och den vuxnes roll kan skifta beroende på vilken nivå vi väljer för delaktighet: Harts modell kan hjälpa oss vuxna att identifiera på vilket sätt blir barnen delaktiga i de projekt och aktiviteter vi organiserar för dem i skolan.

Barnkonventionen lyfter också barnens rätt till kultur och konst:

”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet” (Barnkonventionen, artikel 31).

Ett sätt att arbeta med artiklar 12 och 31 i Barnkonventionen är evenemang som organiseras tillsammans med eleverna. Denna gång firade vi på BSS Finlands självständighetsdagen på flera olika sätt:  
 • Lågstadiet fixade Scenen är din! 
 • Högstadiet hade Självständighetsfest
 • Eftis Snälla Ninjor firade 100+ snälla handlingar
Så här gick det till:

Dansa, spela instrument, sjunga, berätta vitsar eller presentera din hobby? Scenen är din!


Lågstadiets fleråriga tradition "Scenen är din" är ett evenemang där eleverna står i centrum och får uppträda tillsammans eller på egen hand och presentera det de är bäst på. 


I år blev det rekordmånga elever som anmälde sig till evenemanget:Handlingskompetens IRL 


Planering såsom val av låtar och annat material samt träning och samarbete ansvarade eleverna själva för. Vi fick uppleva en variationsrik show där talangfulla elever visade bland annat: dans, sång, hobbyer, vitsar... allt utifrån elevernas egna intressen!

Deltagarna fick också en medalj: BSS stjärnor!Högstadiets självständighetsfest


Högstadiet uppmärksammade dagen med musik och fina tal:


Snälla Ninjor på Eftis
Vi firade den framgångsrika kampanjen för 100 snälla handlingar där samtliga elever från åk 1 och 2 hjälpte världen att bli bättre genom att hjälpa naturen, djur och varandra. 

Vi fick 105 bidrag och många stolta ninjor. Heja Snälla Ninjor!