keskiviikko 20. maaliskuuta 2024

Hållbarhet i vardagen: hållbar utveckling genomsyrar allt!

 

Hållbar utveckling genomsyrar allt

Bss vision bygger på att hållbar utveckling ska genomsyra allt vi gör i skolan. Det kan handla om små och stora saker som oftast tas för givna, som till exempel att lärarna lånar materiel till varandra, att flera sorteringskärl införskaffas till lärarrummet, att delta i olika miljökampanjer med den egna klassen, att arbeta för hållbara relationer och socialt samspel med andra (både inne och utanför klassrummet), det kan också handla om att påminna elever att ta hand om skolans material och miljöer... konkret sagt, att se till att hållbarhet speglar sig i våra handlingar och med vårt exempel guida och fostra elever för en hållbar framtid och livsstil. 


Inventeringar, återbruk och smarta köp ser vi ofta  i skolan när det gäller införskaffandet av material till lektioner samt bild och slöjd. Att ta hand om materialet så att det håller längre är en självklar del av vårt arbete, något vi "bara gör" . Det är viktigt att synliggöra för eleverna hur vi resonerar kring hållbara handlingar och de beslut dessa leder till i skolan.

I detta inlägg vill vi presentera några av de hållbara projekt för vårterminen:

Ekologisk hållbarhetKartongmatchen, en kampanj vars syfte är att öka kunskapen om miljö och hållbarhet hos barn är avklarad! Denna gång var det Åk 6 som deltog; bland uppgifterna som ingick i kampanjen fick eleverna skapa videon för att dela viktiga budskap i sociala media samt vackra affischer med viktig information för miljön och en mer hållbar livsstil. Affischerna placerades runt om i skolan som en påminnelse för oss alla som vistas där. Heja!


 

Eleverna designade också informativa och vackra förpackningar som påminner om bra val och att ta hand om vår planet, viktiga budskap som kan hjälpa oss konsumenter i vardagen:Slöjd med återvinningsmaterial 

En catwalk med tidningskläder! Åk 2 skapade fiffiga klädplagg av tidningspapper, stolta elever visade kreationerna i en catwalk:


Lek och återbruk?

Loose parts och naturmaterial (stenar, pinnar, bark, kottar mm) är för det mesta tillgängliga för alla och på Eftis ser vi till att erbjuda det i vardagen, både till barnens lek och skapande:
Skapande med returmaterial pågår kontinuerligt på Eftis 
Vi förundras över barns kreativitet: att skapa med olika sorts material väcker barnens fantasi och ger upphov till nya idéer och tankar. Att skapa något nytt av gamla saker kan inspirera till nya kombinationer och tolkningar av materialet, inta nya perspektiv och att kunna se nya möjligheter, alla viktiga egenskaper i livet.

Social hållbarhet

Affischer med positiv bekräftande budskapen skapades inför Vändagen av Åk 3:
Snälla handlingar i vardagen var ett av projekt på Eftis där våra snälla ninjor bidrog med mer än 100 goda gärningar under höstterminen 2023. På barnens begäran fortsätter vi även denna termin och kommer att samla 100 snälla handlingar till innan terminen slutar. När vi lyckas, ska det firas enligt barnens önskemål med popcorn ...
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti