torstai 28. maaliskuuta 2024

Elever som lärare!

 

"Elever som lärare" har varit länge ett av önskemålen som framfördes i elevenkäter samt under våra elevrådsmöten. Att få välja ämnen som kanske inte ingår i skolans läroplan var några av tankar som dök upp från elevernas sida. Lågstadiets lärarna tyckte också att det verkade spännnande att få eleverna stå bakom förberedelserna inför lektionerna i valfria ämnen, denna gång med de äldre elever (från Åk 4-6) som lärare.

Hela skolan ansats

För att kunna möjliggöra projektet var det viktigt att fixa ett datum som passade alla lärare på lågstadiet så att elever kunde besöka olika klassrum och få undervisas i flera ämnen av "lärare" (som var också elever i skolan).

Efter att datumet var valt var det dags att undersöka vilka elever skulle kunna tänka sig att ställa upp som lärare och de ämnen som skulle undervisas då. 

Denna gång blev det elever från åk 4, åk 5 samt åk 6 som fick anmäla intresse för att undervisa under ett kort pass (ca. 20 minuter):

  • åk 4 Historia, andra världskriget
  • åk 5 Gymnastik, lekar
  • åk 5 Bildkonst, canvas på datorerna
  • åk 5 Gymnastik, fotboll (skolgården)
  • åk 6 Bildkonst, rita
  • åk 6 Bildkonst, pyssel, pappersflygplan
  • åk 6 Matematik, matteprov
  • åk 6 Musik, popmusik
  • åk 6 Musik, musikinstrument och kompositörer 

Utifrån ämnens innehåll var det dags att se över vilka lokaler som var lämpligast för varje pass och schemat för dagen fixades...

Här kommer några bilder från dagen:
Fun fact: Häromdagen publicerades årets tema för firandet av Barnrättsveckan: Barns rätt att lära. Vi på BSS ser"Elever som lärare dagen" som en fanstastisk ingång till kommande tema för Barnrättsvecka 2024, något att spinna vidare nästa termin tillsammans med eleverna:


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti